درک موفقیت

تعریف معلم از موفقیت ساده بود: این‌که انسان با حرکت به جلو از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برسد. پس باید اول وضع فعلی را…

هنر برخورد با اشتباهات

هنگامی که پس از جلسه‌ی آزمون با پاسخ‌های اشتباه خود مواجه می‌شوید اولین عکس‌العمل شما چیست؟ سوالاتی که به آن‌ها پاسخ اشتباه داده‌اید، نقش گنجینه‌ای…