چگونه ریاضی خود راقوی کنیم؟

بعضی  دانش آموزان به جای دقت در درک وفهم راه حل مسایل ریاضی سعی می کنند این راه حل ها راحفظ کنند.همیشه به دنبال چرایی حل مسله باشید نه فقط چگونگی حل آن .

سعی کنیدبا ریاضی ارتباط برقرارکنید. بسیاری از مفاهیم ریاضی بهم مرتبط هستند.هرچقدراین روابط را کشف کنید. ریاضی رابهتر میتوانید بفهمید.بعضی از افراد نیاز به تمرین بیشتر وبرخی نیاز به تمرین کمتری دارند. شما باید یک مفهوم را آنقدر تمرین کنید.تا بخوبی درکش کنید وبتوانید به راحتی وبه سرعت راه حل مسایل مختلف آن را بیابید. ودریک لحظه بگویید آهان فهمیدم.

درک کردن در یادگیری بسیارمهم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *