هنر برخورد با اشتباهات

هنگامی که پس از جلسه‌ی آزمون با پاسخ‌های اشتباه خود مواجه می‌شوید اولین عکس‌العمل شما چیست؟ سوالاتی که به آن‌ها پاسخ اشتباه داده‌اید، نقش گنجینه‌ای…